Personuppgiftshantering (GDPR) 

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Den information vi behandlar använder vi inte bara för att kunna tillhandahålla våra försäkringar och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, utan även för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra produkter och service.

Dataskyddsförordning (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR) gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftar bland annat till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används.

Dataskyddsförordningen ger enskilda stor rätt att bestämma över sina personuppgifter och innehåller bland annat regler över hur behandling av personuppgifter får gå till. Den innehåller också regler om till exempel rätten till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter. I Sverige kompletteras GDPR även av Dataskyddslagen.

Under GDPR ställs det höga krav på personuppgiftsansvariga, det vill säga alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter, när det gäller information till registrerade. Solid Försäkring har utsett ett dataskyddsombud, på engelska kallat Data Protection Officer (DPO), som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor och ska övervaka att Dataskyddsförordningen följs i bolaget.

Om du har några frågor gällande vår behandling av personuppgifter är du välkommen att vända dig till vår DPO på: DPO@solidab.se.

Du kan begära en spärr mot direktmarknadsföring från Solid Försäkring (s.k. direktreklamspärr) genom att kontakta vår kundtjänst på telefon: 0771-113 113 eller maila till: kunder@solidab.se

Du kan också läsa mer om Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY:s) hemsida. Om du vill veta mer om dina rättigheter och om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du ta del av och ladda ner fullständig information kring Solid Försäkrings personuppgiftsbehandling på svenska, norska, danska och finska genom att klicka in på länkarna nedan:

Sverige: Personuppgiftsbehandling

Norge: Behandling av personopplysninger

Danmark: Behandling af personoplysninger

Finland: Henkilötietojen käsittely – Personuppgiftsbehandling

Other countries: Solid Insurance’s processing of personal data in accordance with the Data Protection Regulation

Vi behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om anställning skickas in till oss. Du hittar mer information om vår personuppgiftsbehandling vid rekrytering här.

Solid behandlar också personuppgifter om dig som är kontaktperson hos någon av våra externa affärsrelationer såsom samarbetspartners, förmedlare och leverantörer. Du hittar information om vår personuppgiftsbehandling på svenska genom att klicka på länken nedan:

Personuppgiftspolicy för externa kontaktpersoner

Information om cookies

Jag accepterar

Solid AB använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies