Till Startsidan
Din kundvagn är tom

Reseförsäkring

Köp Årsreseförsäkring

Antal personer


Startdatum
datumvaljare
Kampanjkod
Välj betalsätt
Välj betalfrekvensSlipp onödigt krångel på alla årets resor. Låt en bra reseförsäkring ta hand om oförutsedda problem.

Det här är en sammanfattning av vad som ingår i Årsreseförsäkringen:

• Avbrottsskydd

• Självriskskydd

• Resestartsskydd för utresan

• Resestartsskydd för hemresan

• Förseningsersättning

• Bagageförsening

• Resgodsskydd

• Hemresegaranti

• Hemreseskydd

Avbrottsskydd
Om du under resan:

a) råkar ut för något som gör att resan av måste avbrytas får du ersättning för resdagarna som går förlorade.

b) råkar ut för akut sjukdom eller olycka och blir intagen på sjukhus eller i skriftligt läkarintyg föreskrivs sängläge/vila, får du ersättning med en dagsandel av resans pris för varje dygn av resan som du enligt intyg varit sängliggande. Är den som drabbas 12 år eller yngre lämnas motsvarande ersättning även till en vuxen familjemedlem som tecknat samma försäkring.

c) enligt skriftligt läkarintyg måste avstå från den aktivitet som var resans huvudsakliga ändamål får du ersättning med en dagsandel av resans pris för varje dygn av resan som du enligt intyget har förlorat.

Om reseavbrott som ersätts enligt a eller b överstiger 50 procent av resans längd får du dessutom ett tillgodohavande på mellanskillnaden mellan ersatta dagar och den avbrutna resans pris. Detta kan utnyttjas om du köper en ny resa till minst samma pris som den avbrutna inom ett år från skadedatumet.

Under förutsättning att alla resenärer har tecknat försäkringen gäller erbjudandet om ersättningsresa även för en medresenär eller hela familjen, även om dessa inte kan visa att de drabbats av reseavbrottet.

Självriskskydd
Råkar du ut för en händelse som ersätts av grundreseskyddet i din egen hemförsäkring, får du ersättning med ett belopp som motsvarar din eventuella självrisk, dock högst 2 000 kronor. Understiger kostnaden för skadan självrisken, får du ersättning med upp till 2 000 kronor för dina faktiska kostnader. Förutsättningen är att skadan omfattas av reseskyddet i din hemförsäkring.

 

Resestartskydd för ut- och hemresa
Kommer du för sent till utresans eller hemresans utgångspunkt på grund av en oförutsedd händelse, kan du, mot kvitto, få ersättning för dina nödvändiga och skäliga kostnader för att hinna fram i tid eller ansluta dig till resan. Går det inte att ansluta till utresan får du istället din resekostnad återbetalad. Du får upp till 15 000 kronor person eller maximalt 75 000 kronor per försäkring.

Förseningsersättning
Försenas flygets avgång vid din utresa från en flygplats i Norden med mer än 6 timmar på grund av tekniskt fel eller dåligt väder, får du ersättning med 500 kronor. Överstiger förseningen 18 timmar får du i stället 1 000 kronor per hel tolvtimmarsperiod.

Försenas flyget på din hemresa så mycket att du missar en anslutning som inte kan bokas om, kan du, mot uppvisande av kvitto, få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader med upp till 1 000 kronor för en alternativ anslutning. Kan du inte ansluta dig till resan samma dag får du ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för kost och logi. Överstiger förseningen 6 timmar får du alltid ersättning med minst 500 kronor. Överstiger förseningen 18 timmar får du i stället 1 000 kronor per hel tolvtimmarsperiod. Du kan sammanlagt få högst 2 000 kronor i ersättning per försäkring.

Bagageförsening vid utresa
Om ditt bagage vid utresa från Norden försenas med mer än 6 timmar till resmålet får du, mot kvitto, ersättning med upp till 1 000 kronor per person för de nödvändiga och skäliga kostnader förseningen har orsakat.

Extra resgodsskydd
Om din medförda egendom skadas och detta ersätts av din hemförsäkring men överstiger din hemförsäkrings högsta ersättningsbelopp för bagageskador, får du ett extraskydd för dessa kostnader med upp till 25 000 kronor. Utöver det din hemförsäkring ger.

Hemresegaranti
Du får ersättning för kostnader för en ny flygbiljett för hemresa om en myndighet förbjuder ett flygbolags hela flygverksamhet eller att ditt flygbolag eller researrangör går i konkurs.

Hemreseskydd
Blir du bestulen på resedokument som krävs för att resa hem så som pass eller visum, kan försäkringen ersätta din vistelse tills nya handlingar finns. Försäkringen kan ersätter skäliga merkostnaderså som, hotellövernattning med upp till15 000 kr.

Förutsättningar
Försäkringen gäller vid privatresor med avresa från Norden som varar i max 45 dagar. Försäkringen är ett komplement till grundreseskyddet i din hemförsäkring och gäller inom samma geografiska område som din denna.

Försäkringen gäller under förutsättning att du är folkbokförd inom Norden och omfattas av en hemförsäkring med reseskydd i ett nordiskt försäkringsbolag. Försäkringen kan även tecknas för såväl maka, make, sambo registrerad partner, som för hela familjen.


Självrisker
Försäkringen gäller utan självrisk.


Premier

Premien gäller för ett års försäkring:
1 (en) person 595 kr
2 (två) personer 795 kr
En familj 1 095 kr


Teckna försäkringen
Köp Solid Årsreseförsäkring här i försäkringsbutiken, klicka på knappen "Räkna & teckna försäkring" eller ring kundservice på telefon 0771-113 113.

Information om cookies

Jag accepterar

Solid AB använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies